Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń oraz na roboty budowlane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w budynku Dom Zdrojowy, ul. 3 Maja 1

Termin: 12.03.2019r. -15.12.2019r.