Zadanie: Dokończenie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn” Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdrój.

Inwestor: Gmina Miejska Świeradów- Zdrój

Termin: 14.05.2019r.-08.05.2020r.

Powierzchnia użytkowa: 2191,66 m2

Powierzchnia zabudowy: 957,51 m2

Kubatura: 6800,02 m3